Wij kunnen uitkomst bieden bij alle vraagstukken, die met het beheer van uw woning of woningencomplex te maken hebben.

Bijvoorbeeld bij het opstellen van Meerjaren Onderhoudsbegrotingen (MJOB) met de daarbij horende inspecties en adviezen.

Bij het opstellen van de begroting en de onderhoudsplanning wordt gebruik gemaakt van de software “O-prognose”van Plandiatis